Dåtid
Gustav Vasa fick 9 barn:
Erik 1533 – 1577 (Erik den XIV 1560 – 1568)
Johan 1537 – 1592 (Johan den III 1568 – 1592)
Karl 1550 – 1611 (Karl IX 1607 – 1611)
Dessutom sonen Magnus (hertig av Östergötland) och  döttrarna Katarina, Anna, Cecilia, Sofia och Elisabeth.

     Denna historik handlar om Karl:   Karl utbildades från späd ålder till den uppgift han skulle få senare i livet. Enligt bedömare på den tiden ansågs han vara ”tämligen” bildad. När Gustav Vasa avled 1560 – blev Karl, (endast 10 år gammal) enligt faderns testamente, hertig av Södermanland, Närke och Västergötland. Karl företog tre långa resor till Tyskland och Schweiz under andra hälften av 1570-talet. Syftet med dessa resor var att studera näringsliv, administration och furstligt leverne samt att finna en lämplig hustru.  
   Målet för resorna infriades och 1579 gifte han sig med prinsessan Maria av Pfalz (1561 – 1586). Maria födde honom sex barn, varav endast en dotter överlevde till vuxen ålder. Efter Marias död gift Karl om sig med hennes kusin, prinsessan Kristina av Holstein - Gottorp (1573 – 1625). De fick tre barn, Gustav Adolf, Maria Elisabeth och Karl Philip. Gustav II Adolf (1594 – 1632) är den av dem som betytt mest för vår historia.  
   Likt kungen fick hertig Karl rätt att skriva ut knektar till tjänstgöring i krig. Karl använde dem framför allt för civila arbetsuppgifter. De fick bl.a. sköta transporter, arbeta vid slottsbyggnader, hugga ved, tömma vatten ur gruvor och bevaka furstendömets gränser. Knektarna var god arbetskraft, väldisciplinerade och dugliga. Men till skillnad från dagsverksbönder var knektarna dyra i drift. Bönderna höll sig med egen kost, medan knektarna måste utspisas av hertigen.   Delar av fänikan har dock deltagit i krigiska handlingar.
   1590 fanns två fänikor med vardera 200 ryttare, och 1592 mönstrades vid Narva en fänika om manskap och 235 hästar. Denna fänika bestod av både svenska och tyska knektar. Även 1598 fanns två fänikor, varav den ena deltog i slaget vid Stångebro.  
   1574 blev Mårten Buller hövitsman över Nyköpingsfänikan. Hans första uppdrag blev att med sin fänika 1575 bege sig till Reval, men på grund av bl.a. motvind, tvingades han landstiga i Nyland i Finland, där fänikan blev kvar under hela vintern. På våren 1576 blev han hemkallad till Sverige. Under 1577 till 1579 deltog dock fänikan i fälttåg i Ryssland. 1590 utsändes fänikan ånyo till Narva, och lades där i garnison till 1592. Tillsammans med övriga fänikor deltog Mårten Buller vid Johan den III:s begravning 1594, där hertig Karl ville visa sin styrka.
   1597 sändes Bullers fänika till Finland för att kuva de upproriska finnarna. När ordningen återställts återvände de till Sverige. Efter slaget vid Stångebro sändes Fänikan till Kolmården för att skydda förhuggningarna i norr mot ev. förstärkningar till Kung Sigismund, men dessa skingrades när de fick reda på utgången av slaget i Stångebro. Fänikan tågade då mot Gripsholm och därefter mot Stockholm för att förhindra plundringar av Sigismunds trupper.
   Vid utskrivningen som förrättades 1606 beordrades även Martin Buller, men hertig Karl ansåg att Buller var så gammal och tung att han inte skulle orka, så Buller fick hjälp till uppdraget. Mårten Buller avled i Nyköping 1614.


Nutid  

   I november 1998 togs initiativ till ett samarbete mellan Nyköpings Kommun, Sörmlands Museum och Nyköpings Hemvärnsbataljon att återskapa Nyköpings Fänikan.
  Syftet med projektet är att Nyköping ska ha en representativ trupp att visa upp vid olika arrangemang i historisk miljö.  
   Premiär för fänikan var vid hertig Karls marknad i augusti 1999. Trots ett rejält skyfall under så gott som hela marknaden, blev fänikans uppvisning mycket uppskattad av publiken.
   Som framgår av bilderna är fänikan utrustad med tidsenliga uniformer och vapen. För närvarande arbetar fänikan på ett antal beställda framträdanden. Fänikan har specialiserat sig på parader och vakthållning.
   Fänikan mottar med tacksamhet fler uppdrag i 1580 – 1600 tals miljö, t.ex. på några av de många herrgårdarna i Södermanland. Adress och kontaktuppgifter hittar du på Kontakt sidan!    

 
  
  
   
  
   
   
 
 

© 2010 Nyköpings Fänikan                                                                Producerad av KL@rt-it